Normál kép: 1892_Oldal_105_d.jpg   Méret: 759x820 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Dr. Török József.

Ismertető szöveg: Török József orvos, természettudós, tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A selmeci evangélikus líceumban tanult. Középiskoláit, bölcsészeti, jogi és hittani tanulmányait a debreceni református főiskolán végezte. 1836-tól Pesten folytatott orvosi tanulmányokat. 1842-ben avatták orvosdoktorrá. Ezután külföldi útra indult. Berlinben, Párizsban főleg a sebészet terén képezte tovább magát. Az irodalom terén már mint orvosnövendék munkálkodni kezdett. Orvosegészségügyi és természettudományi munkákat írt. A MTA 1839-ben kitűzött pályázatára beadott munkája a "Természettudományi pályamunkák" III. kötetében került kiadásra. Ugyanekkor Bugát Pál munkatársaként összegyűjtötte a magyar irodalomban megjelent természettudományi és orvosi műszavakat a Természettudományi Szóhalmaz-ba, a magyar nyelv szótára számára pedig a vegytani műszavakat, melyeket magyarázattal is ellátott. 1841-45 között Mentedegoi Alberttel szerkesztette a Zenetudományi Társulat évkönyvének I. kötetét, és 1847-1848 évi naptárát. 1843-ban Pesten kezdett orvosi gyakorlatot, és még ez évben sebészdoktor lett. 1845-ben a Természettudományi Társulat másodtitkára, 1847-ben a debreceni főiskola elöljárósága a vegytan és természetrajz tanárává választotta meg. Ekkor Debrecenbe költözött, és ott maradt - mint köztiszteletben álló tanár és gyakorló orvos - élete hátralevő részében is. 1849-ben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a debreceni két tábori kórházban mint főorvos működött, és két hónapig mint tanácsos dolgozott az egészségügyi osztálynál. 1858-ban a MTA rendes tagjai közé választotta. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page