Normál kép: 04-566.jpg   Méret: 770x945 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 04-566_nagykep.jpg   Méret: 814x1000 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Egy lap hasonmása Gergely toursi püspöknek a VII. század második felében keletkezett művéből, mely a frankok történetéről szól. IV. könyv 1. és 2. rész. (Előbb st. Pierre de Beauvais, majd a Notre-Dame könyvtárában, most a párisi nemzeti könyvtárban.)

Ismertető szöveg: Átirás: IGITUR CHRODIC(H)ILDIS REGINA plena dierum, bonisque operibus praedita, aput(d) urbem t(T)uronicam obiit, tempore i(I)njuriosi episcopi, quae p(P)arisius cum magno psallentio deportata in sacrario basilicae sci (Sancti) p(P)etri ad latus Chlodou(v)echi regis sepulta est a filiis suis c(C)hildeberto atque c(C)hlotha(cha)rio regibus, Nam basilicam illam ipsa construxerat un qua et genuueua (Genofeva) beatissima est sae(e)pulta |||||||| II. Denique c(C)hlotha(cha)rius rex indixerat ut omnes ae(e)clesiae regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolu(v)erent, Quod licet inu(v)iti cum omnes episcopi consensissent atque subscripsissent, U(v)iriliter hoc beatus i(I)njuriosus respuens subscribe(re dedignatus est(,) dicens, (")Si u(v)olueris res di (Dei) tollere dns (Dominus) rec(g)num tuum u(v)elociter aufert, Quia iniquum est ut pauperes quos tuo debes alere horreo ab eorum stipe tua repleantur. Et iratus contra regem nec u(v)aledicens abscessit Tunc con(m)motus rex timens etiam u(v)irtutem beati m(M)artiniForditás: Chrodehildis királyné jó cselekedetekben eltöltött élet után, nagy korban meghalt Tours városában Injuriosus püspök idején (546. előtt). Holttestét nagy szertartásokkal Párisba vitték s fiai, Childebert és Chlothachar királyok a sz. Péter székesegyház főoltára alatt Chlodovig király mellé temették. Ezt a templomot, melyben a dicsőült Genoveva is örök álmát aluszsza, ő maga építtette. Chlothachar király pedig rendeletet bocsátott ki, hogy országának minden egyháza jövedelmének harmadrészét tartozik a királyi kincstárba beszolgáltatni. E rendeletnek, melyet az összes püspökök, noha kénytelen-kelletlen, jóváhagytak és aláirtak, szent Injuriosus erélyesen ellene szegült. "Ha te - mondá - Isten javait elveszed, az Úr hamarosan megfoszt téged országodtól. Mert nem járja, hogy csűreidet, melyekből a szegényeket táplálnod kellene, tőlük szedett alamizsnával töltsd meg." S haragosan, szokásos üdvözlés nélkül, ott hagyta a királyt. A király megszeppent; tartott szent Márton hatalmától...


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page