Ez a képi dokumentum a Digitális Képarchívumból származik. A szerzői és egyéb jogok a kép alkotóját/tulajdonosát illetik. A dokumentum elektronikus formában szabadon elmenthető, lemásolható, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében az alkotó/tulajdonos engedélyét kell kérni, akinek az elérési címe - amennyiben ismert - a "részletes adatok" közt van feltüntetve a Származási hely mezőben. Ha a kép alatt megjelenik a Creative Commons logója, akkor az abban a licenszben megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. További információért a dka-info@mek.oszk.hu e-mail címre érdemes írni

This image document comes from the Hungarian Digital Archive of Pictures. The copyright and other privileges are owned by the creator/owner of the image. This document can be freely downloaded, copied, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the creator/owner, whose address - if it is known - is shown under the "részletes adatok" menu item. If the Creative Commons logo appears under the image, then it grants some forms of free use. For more information, please write to the dka-info@mek.oszk.hu e-mail address.